Odborný sběr a likvidace vysloužilých baterií

Vykoupíme zpět vysloužilé baterie (založené na olovu a kyselině, včetně baterií AGM a gelových) a zařídíme jejich 100% recyklaci.

Sběr vysloužilých baterií slouží především
k ochraně životního prostředí

Baterie na bázi olova a kyseliny jsou recyklovatelné ze 100% a mají nejvyšší míru sběru a vrácení na celém trhu EU.

Li-ion Baterie0%
Plast0%
Papír0%
Sklo0%
Hliník0%
Olověné baterie0%

Co vše se zpracovává?

PLAST

Nádoby a víka všech autobaterií se vyrábějí z plastového
granulátu, který je vyroben recyklací vysloužilých autobaterií.

Granulace nádob a víka vysloužilých baterií

Plastový granulát

Nové nádoby a víka
Nové nádoby a víka baterií se z velké části vyrábějí z recyklovaného materiálu.

OLOVO

Použitím procesu redukce taveniny se materiály obsahující olovo odlévají do bloků, které pak slouží k výrobě slitin pro baterie.

Roztavené mřížky a olověné bloky

Nová mřížka a oxid olovnatý
Z recyklovaného olova se vytváří nová mřížka baterií. Znovu získaný oxid olovnatý se používá také při výrobě nových baterií.

ELEKTROLYT

Přepracováním použitého elektrolytu vzniká síran sodný, který se pak používá jako pevná látka při výrobě textilu, skla, čistících přípravků a hnojiv.

Neutralizovaný elektrolyt

Síran sodný

Ve spolupráci se specializovanými logistickými partnery zajišťujeme jejich dodávku do firem zajišťujících recyklování. Zde jsou odborně tříděny jednotlivé materiály, především olovo, plasty a kyselina. Olovo je v rámci metody zpětného získávání šetrné k životnímu prostředí zpracováváno tak, aby ho bylo možné opět použít pro výrobu nových akumulátorů.